Petal Light

顯示方式︰ 列表 / 方格
排序方式︰
顯示︰
 • 擁瓣燈飾系列-桌燈20pcs
  「擁瓣」取名字花朵純白無暇、瓣瓣相擁,互相團簇之意象而來。 我們挑揀著每一片燈瓣,親自透過雙手使其片片相擁、交織成型。 在明亮燈色的烘托之中,皎白的燈瓣間,映出了精緻而巧趣的細細花節。 ..
  NT$1,800元
  稅前︰ NT$1,800元
 • 擁瓣燈飾系列-吊燈20pcs
  「擁瓣」取名字花朵純白無暇、瓣瓣相擁,互相團簇之意象而來。 我們挑揀著每一片燈瓣,親自透過雙手使其片片相擁、交織成型。 在明亮燈色的烘托之中,皎白的燈瓣間,映出了精緻而巧趣的細細花節。 ..
  NT$800元
  稅前︰ NT$800元
 • 擁瓣燈飾系列-吊燈20pcs*3
  「擁瓣」取名字花朵純白無暇、瓣瓣相擁,互相團簇之意象而來。 我們挑揀著每一片燈瓣,親自透過雙手使其片片相擁、交織成型。 在明亮燈色的烘托之中,皎白的燈瓣間,映出了精緻而巧趣的細細花節。 ..
  NT$1,500元
  稅前︰ NT$1,500元
 • 擁瓣燈飾系列-吊燈80pcs
  「擁瓣」取名字花朵純白無暇、瓣瓣相擁,互相團簇之意象而來。 我們挑揀著每一片燈瓣,親自透過雙手使其片片相擁、交織成型。 在明亮燈色的烘托之中,皎白的燈瓣間,映出了精緻而巧趣的細細花節。 ..
  NT$1,200元
  稅前︰ NT$1,200元